تشك سوپر طبي ارتوپديك

تكنولوژي به كار رفته در اين تشك، امكان قرار گرفتن ستون فقرات در وضعيت طبيعي را فراهم مينمايد و فشار بر روي عضلات و اعصاب را كاهش مي دهد و وزن بدن به صورت يكسان در تمامي سطح تشك پخش مي گردد

به علت استفاده شدن فوم سرد HR و لايه اسفنج ويژه در اين تشك،خوابي آرام و رؤيايي را براي شما به ارمغان مي آورد.از ويژگي خاص اين تشك دو فصل بودن آن و غالب گيري اوليه جهت انطباق با ستون فقرات مي باشد

اين محصول كاملأ طبي و بدون فنر ميباشد و براي افرادي كه مايلند روي سطح سفت استراحت كنند بسيار مناسب است.